Doing Business - FirmaX Hungary Skip to content
Skip to content

Macaristan Hakkında Genel bilgiler

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Macaristan, 1989’da komünist rejimin çöküşünden sonra bağımsızlık kazanan orta büyüklükteki eski doğu blok ülkelerinden biridir.

O zamandan beri, Batı standartlarını mümkün olan en kısa sürede karşılamak için piyasa ekonomisinin temelleri oluşturulmuş ve sürekli iyileştirilmiştir. Küçük tepe ve vadilerle kesintiye uğrayan ülke sürekli gelişmekte ve son yıllarda istikrarlı bir GSYİH büyümesine sahiptir.

Macaristan 1999 yılında NATO’ya ve 2004 yılında Avrupa Birliği’ne katılmış ve gelecek yıllarda kullanılacak sağlam kalkınma kaynaklarına erişim sağlamıştır. Satın alma gücü paritesine göre hesaplanan kişi başına ortalama GSYİH, 2018 yılında 22.000 Euro’dur. Macaristan önümüzdeki birkaç yıl içinde Euro’yu benimsemeyi planlamaktadır.

 

Neden Macaristan’a yatırım yapılmalı?

Hem profesyonel hem de özel yatırımcıların paralarını Macar gayrimenkul yatırımlarına yatırmaktan hoşlanmasının birkaç nedenleri:

  • İstikrarlı ve yatırımcı dostu yasal çerçeve
  • Yatırımdan maksimum kâr elde etmek için çok çeşitli vergi yapıları
  • Avrupa Birliği ve yerel yönetim fonları nedeniyle, Budapeşte’nin anıtsal alanları sürekli yenilenmektedir; altyapı devam eden modernizasyon ve kapasite artırımı altındadır.
  • Macaristan ve Budapeşte stratejik olarak Doğu ve Orta Avrupa’nın kalbinde yer alıp Doğu ile Batı arasında ticari bir kavşak görevi görür ve Avrupa’nın en önemli su yollarından biri olan Tuna, ülkeden geçiyor.
  • Zengin ve 1100’den fazla yüz yıllık bir geçmişe ve kültüre sahip olan Macaristan, oldukça eğitimli ve motive olmuş bir iş gücüne sahiptir ve bu, büyük şirketlerin Budapeşte’yi bölgesel merkezleri olarak seçmelerinin en önemli nedenlerinden biridir.
  • Budapeşte emlak fiyatları, Prag ve Varşova’daki fiyatlardan yaklaşık %25 daha düşüktür ve en büyük batı Avrupa ülkelerindeki fiyatlardan 2-3 kat daha ucuzdur.
  • Eylül 2013’te AB, ülkedeki ekonomik büyümeyi hızlandırmak için 2020 yılına kadar Macaristan’a yatırılacak toplam 25 milyar € tutarındaki fonu onayladı.
  • Macaristan önümüzdeki birkaç yıl içinde Euro’yu benimsemeyi hedefliyor. Bu, daha düşük faiz oranları, daha ucuz ipotekler, şehirde daha fazla AB yatırımı anlamına gelecek ve sonuç olarak emlak fiyatları bir patlama yaşayacaktır.
  • EURO / metrekare bazında ortalama yeni apartman fiyatların karşılaştırılması (www.portfolio.hu Ekim 2017)

1600-2500 EURO Budapeşte

4000-6000 EURO Prag

3000-4000 EURO Bükreş

2500-3500 EURO Bratislava