ŞARTLAR VE KOŞULLAR - FirmaX Hungary Skip to content
Skip to content

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

 1. Genel Hüküm ve Koşulların Kapsamı ve Konusu

Bu Genel Hüküm ve Koşullar (“GTC”), FirmaX Hungary (“FIRMAX”) (FirmaX Hungary LLC tarafından işletilmektedir) ile müşteri (“Müşteri”) arasındaki hizmet sözleşmesini oluşturur ve işle ilgili hizmetlerin sağlanması için aralarındaki tüm yasal ilişkilere uygulanır. Müşterinin, siparişi FIRMAX’a gönderirken bu GTC’yi kabul ettiği ima edilmektedir. Müşteri ve FIRMAX, karşılıklı anlaşma ile bu GTC’den sapabilir, bu durumda bu GTC’deki ilgili hüküm(ler)in yerini alır. Bununla birlikte, bu GTC’den herhangi bir sapma, FIRMAX tarafından yazılı olarak onaylanmadığı sürece yasal olarak bağlayıcı olmayacaktır.

 1. Teklifler, Sözleşmelerin Sonuçlandırılması ve Hizmet Ücreti
  • FIRMAX’ın teklifi, teklifte belirli bir geçerlilik tarihi belirlenmedikçe, yalnızca yazılı olarak (posta, e-posta veya faks) ile ve teklif tarihinden itibaren 1 ay süreyle geçerlidir.
  • Sözleşme, Müşteri FIRMAX tarafından sunulan bir teklifi sözlü veya yazılı olarak kabul ettikten sonra veya FIRMAX, Müşteri tarafından verilen bir ödevin yazılı onayını gönderirse sonuçlandırılacaktır.
  • Değeri 500.000 HUF veya üzerinde olan siparişler FIRMAX ile Müşteri arasında ayrı bir yazılı hizmet sözleşmesine tabidir.
  • Görevi veren Müşteri, açıkça sözleşmenin yapıldığı anda bir üçüncü taraf adına hareket ettiğini belirtmedikçe ve bu üçüncü tarafın adını ve fatura adresini belirtmedikçe FIRMAX, görevi kendisine veren kişiyi Müşteri olarak değerlendirecektir.
  • Hizmet ücreti, FIRMAX tarafından Müşteriye verilen teklifte belirtilir.
 1. Siparişlerde Değişiklik ve İptal
  • Müşterinin sözleşme imzalandıktan sonra bir görevde herhangi bir değişiklik veya ekleme yapması durumunda FIRMAX ek bir ücret talep etme ve / veya teslim tarihini değiştirme hakkına sahiptir.
  • Bir siparişin iptali sadece yazılı olarak yapılırsa geçerlidir.
  • Hizmet gerçekleştirilirken bir sipariş iptal edilirse, Müşteri FIRMAX’ı o güne kadar yapılan iş miktarını telafi edecektir. Sunulan hizmetin ödenmesi üzerine FIRMAX, Müşteriye yapılan işi teslim edecektir. FIRMAX Müşteri’ye fatura gönderme hakkını saklı tutar ve Müşteri, FIRMAX’ın projeyi yürütmek için yapılan araştırma veya diğer yatırımlar için katlanılan maliyetlerden herhangi birini ödemeyi kabul eder.
 1. Siparişlerin yerine getirilmesi, Teslimi ve Teslim Süresi
  • FIRMAX, Müşterinin siparişini yetkin ve profesyonel bir şekilde yerine getirmeyi kabul eder.
  • Hizmetin tamamlanma tarihi / saati siparişin önemli bir unsurunu oluşturuyorsa, Müşteri siparişi verirken bu durumu belirtecektir. Teslim tarihleri, FIRMAX tarafından yazılı olarak açıkça onaylanmadığı sürece geçerli olmayacaktır. FIRMAX, üzerinde anlaşmaya varılan bir teslimat tarihini / saatini geciktirebilecek her türlü durumu derhal Müşteriye bildirmeyi kabul eder.
  • Müşteri, FIRMAX tarafından zamanında teslimatı mümkün kılmak için gerekli olan her şeyi yapmaya hazırdır.
  • Müşteri, FIRMAX’a, siparişte kararlaştırıldığı gibi, hizmeti zamanında yerine getirmek için gerekli olan malzemeleri sağlayamazsa, FIRMAX, teslimat süresini gecikme süresi ile uzatma hakkına sahip olacaktır.
  • FIRMAX sözleşme altındaki hizmetle ilgili ek bilgi, belge veya diğer referans materyalleri talep edebilir ve Müşteri onları sağlamayı kabul eder. Müşteri, bu tür materyalleri ve / veya bilgileri Müşterinin kendi riski ve masrafı ile FIRMAX’a sağlayacaktır.
 1. Gizlilik
  • FIRMAX, Müşteri tarafından sağlanan tüm bilgilerle ilgili kesin gizliliği gözetir. FIRMAX, Müşterinin bilgilerine erişim sağlayan her dahili ve harici hizmet sağlayıcısının bu bilgileri kesinlikle gizli tutmasını sağlamak için tüm makul adımları atacaktır. FIRMAX, öngörülemeyen üçüncü tarafların gizlilik görevlerini ihlal etmesinden sorumlu tutulamaz.
  • FIRMAX ve Müşteri, iş ilişkisi sırasında ve söz konusu ilişki sona erdikten sonra taraflardan birinin bildiği diğer tarafın tüm ticari, özel ve diğer gizli bilgilerini kesinlikle gizli tutmayı kabul eder. Her iki taraf da, bu tür bilgilerin FIRMAX ve Müşteri arasındaki iş ilişkisi konularında yer almayan üçüncü taraflardan gizli tutulması konusunda özel bir özen göstermeyi kabul eder. Müşteri ve FIRMAX arasındaki tüm sözleşme anlaşmaları güvenli bir şekilde ve yetkisiz erişimden uzak tutulmalıdır. Gizlilik yükümlülüğü, iş ilişkisi veya sözleşme anlaşmalarının sona ermesinden sonra bile yürürlükte kalacaktır.
  • Müşteri, FIRMAX’in Müşteri’yi FIRMAX’ın pazarlama materyallerinde referans olarak gösterdiğini kabul eder.
 1. Kalite Şikayetleri ve Garanti Talepleri
  • Hizmetlerin kalitesi ile ilgili şikayetler Müşteri tarafından derhal, ancak ilgili materyallerin alınmasından sonra en geç bir hafta içinde yapılmalıdır. Müşteri, şikayetin ertelenmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumludur. Kalite şikayeti veya garanti talebi, destekleyici delillerle birlikte FIRMAX’a yazılı olarak gönderilecektir. Kalite şikayetinin veya garanti talebinin belirtilmesi, Müşteri’yi ödeme yükümlülüğünden muaf tutmayacaktır.
  • Geçerli bir kalite şikayeti veya garanti talebi olması durumunda Müşteri FIRMAX’a malzemeleri geliştirmek veya değiştirmek için makul bir süre tanıyacaktır. Müşteri, FIRMAX’a bu olasılığı reddettiğinde veya eksiklikleri gidermek için üçüncü bir tarafı görevlendirdiğinde FIRMAX, ürünü geliştirme veya değiştirme yükümlülüğünden kurtulur.
  • FIRMAX kararlaştırılan süre içinde eksikliklerin giderilmesi halinde Müşteri faturanın tamamını ödemekle yükümlüdür.
  • FIRMAX, son teslim tarihinin uygun bir süresi içinde eksiklikleri gideremezse, Müşteri sözleşmeyi feshedebilir veya bir ücret indirimi talep edebilir. Küçük hatalar söz konusu olduğunda, Müşteri sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olmayacaktır.
 1. Tazminat
  • FIRMAX, Macaristan Medeni Kanunu’nun genel hükümlerine uygun olarak Müşteriye verilen zararlardan sorumludur. FIRMAX, Müşterinin eylemi veya eylemsizliğiyle ilişkilendirilen zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. FIRMAX, Müşterinin kar kaybından sorumlu olmayacaktır. FIRMAX hiçbir koşulda dolaylı hasar, kar kaybı veya kayıp gibi diğer hasar türlerinden sorumlu tutulamaz.
  • FIRMAX, geçerli vergiler hariç olmak üzere, hizmet ücretinin maksimum %50’sine kadar kanıtlanmış zararları tazmin etmekle yükümlüdür, ancak hiçbir durumda görev (sipariş) başına 50.000 HUF’u aşmayacaktır.
 1. Ödeme
  • Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Müşteri kararlaştırılan hizmet ücretini 8 gün içinde banka havalesi yoluyla ödemeyi taahhüt eder.
  • FIRMAX, özellikle yeni, bilinmeyen veya zamanında ödeme yapmayan müşteriler için peşin ödeme veya taksitli ödeme talep etme hakkını saklı tutar.
  • Geç ödeme durumunda, Müşteri geçerli geç ödeme faizini ödemekle yükümlüdür.
  • Müşterinin ödemede gecikmesi halinde FIRMAX, ödenmemiş hizmetler ücretinin tamamı ödenene kadar Müşteri için devam eden herhangi bir görevi askıya alma hakkını saklı tutar. Bu önlem aynı zamanda Müşterinin sabit teslimat süresinin FIRMAX ile kararlaştırıldığı siparişleri için de geçerlidir.
 1. Telif hakkı
  • Aksine, açık ve yazılı bir anlaşma sağlanmadıkça, FIRMAX tarafından üretilen belgelerin telif hakkı FIRMAX’a aittir. Faturada belirtilen tutarın tamamı ödendiğinde, FIRMAX’ın ödeme koşullarına göre, belgenin telif hakkı Müşteriye geçer. Bir ürünün tam ödeme alınmadan önce kullanılması, FIRMAX tarafından rezervsiz olarak verilen hizmetin tamamen kabul edildiği kabul edilir.
  • Müşteri, mülkiyet haklarının, patent haklarının, telif haklarının veya sözleşmenin yürütülmesine ilişkin diğer fikri mülkiyet haklarının ihlali iddiasıyla ilgili olarak üçüncü tarafların iddialarına karşı FIRMAX’ı tazmin edecektir.
 1. Uygulanabilir yasa
  • Müşteri ile FIRMAX arasındaki tüm yasal ilişkiler Macaristan Hukuku’na tabidir. Tüm yasal anlaşmazlıklar, Budapeşte, Macaristan’ın yargı yetkisine tabidir.

FirmaX Hungary LLC